3. Melkveebedrijf Nijboer - Talen

Rouveen

Melkveebedrijf Nijboer-Talen aan de Klaas Kloosterweg West 13.


Maatschap Nijboer Talen bestaat uit een actieve boerenfamilie van vader Wim, moeder Geesje, zoon Jarco, dochter Jessica en schoonzoon Arjan.

Deze maatschap was in maart 1999 het allereerste bedrijf dat verplaatst is binnen de Ruilverkaveling Rouveen. Dit melkveebedrijf is een voorbeeld van een goed ingericht, modern en toekomstwaardig melkveebedrijf in het laagveenweidegebied van Rouveen. De nieuwe generatie doet volop mee binnen dit familiebedrijf. Op het bedrijf wordt weidegang toepast.

Tijdens de boerendag vinden hier presentaties plaats van een groot aantal toeleverende en dienstverlenende bedrijven in de agrarische sector. Daarnaast is hier het kids-traptrekker-circuit waar een traptrekker rijbewijs behaald kan worden. Gedurende de dag vinden er presentaties plaats over melkkoeienfokkerij.

Demonstraties

demonstratie paardenfokkerij 12.00 - 13.-00 - 14.00 - 15.00 uur

demonstratie koeienfokkerij 12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 uur

 

Sponsors