5. Melkveebedrijf Dunnink-Nijboer

Rouveen

Maatschap famillie Dunnink-Nijboer waar Jan en  Alie Dunnink samen met Hilly en Hendrik Jan Nijboer een melkveebedrijf hebben aan de Klaas Kloosterweg 4a.

Dit melkveebedrijf is in het begin van de Ruilverkaveling Rouveen verplaatst en is uitstekend verkaveld. Op deze boerderij wordt met succes het melken met één melkrobot gecombineerd met weidegang. Met name dit onderdeel van het bedrijf zal belicht worden. Op het bedrijf zullen diverse toeleverende en dienstverlendende bedrijven zich presenteren. Evenals verenigingen als de Agarische Natuurvereniging (natuurboeren), de Wild Beheer Eenheid (jagers) en Wij Duurzaam Staphorst (coöperatie dat zich richt op duurzame energie).

Sponsors